Waarom is het verstandig om een contract op te laten stellen?

Waarom is het verstandig om een overeenkomst op te laten stellen?

Een goede overeenkomst laten opstellen is erg belangrijk omdat je dan helder op schrift hebt staan wat je hebt afgesproken. Het is van belang om juridische afspraken helder in een contract te laten opstellen. Niet leuke verrassingen voorkom je op deze manier. In het geval dat er een conflict ontstaat, dan heb je het contract op terug te vallen omdat daar alle afspraken in staan.

 

Bij het opstellen van contracten kennen we in Nederland contractsvrijheid. Dit houdt in dat je vrij bent om zelf te beslissen met wie je een contract aan gaat en wat de inhoudt van dat contract is. Dat is fijn, maar af en toe moet je wel weten wat je doet. Voor verschillende contracten is wet- en regelgeving bepaald. De wet ken veel uitzonderingen. Die moet je wel kennen. Een zzp contract kan bijvoorbeeld zomaar een arbeidsovereenkomst zijn als het contract niet aan alle eisen voldoet voldoet.

 

In een goed contract wordt er gekeken naar toekomstige situaties en voldoet hij aan alle regels. Stel dat de omstandigheden wijzigen of dat er onenigheid dreigt, dan is een goed opgestelde overeenkomst altijd van belang voor jouw juridische positie en jouw onderhandelingspositie. In een dergelijke situatie kun je namelijk terugvallen op de afspraken die in het contract staan.

Als er grote belangen spelen, dan is het verstandig om de overeenkomst door een jurist op te laten stellen. Een juridisch expert kan de overeenkomst in zo een geval beter opstellen. Iemand die van de hoed en de rand weet.

De wettelijke basis van de overeenkomst

Als er een aanbod is gedaan en deze is aanvaard, dan is er een contract tot stand gekomen. Een overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk tot stand komen. Ondanks dat een mondeling contract ook gewoon een geldig contract is, is het niet aan te raden om een contract mondeling aan te gaan. Dat komt omdat het later onmogelijk is om te bewijzen welke afspraken er zijn gemaakt en wat de bedoeling van die afspraken was.

 

Om van een rechtsgeldige overeenkomst te kunnen spreken, moet er voor veel soorten contracten worden voldaan aan in de wet opgenomen regels. Een deel van deze regels zijn bedoeld voor de situatie dat de partijen daar niets over hebben afgesproken. Als het ware vullen de bepalingen de gaten in de overeenkomst op. Tevens zijn er ook bepalingen waar je niet van mag afwijken. Dan spreken we van dingend recht. Een voorbeeld hiervan is het wettelijk minimumloon. 

Wat is belangrijk bij het opstellen van een overeenkomst?

Een bepaling mag niet voor meerdere uitleggen vatbaar zijn

Wees zo expliciet mogelijk

Zorg dat je van te voren weet wat je wilt afspraken en waarom je dat wilt

Alle situaties zijn anders