Aandeelhoudersovereenkomst

Een aandeelhoudersovereenkomst is een overeenkomst die tussen twee of meer aandeelhouders wordt overeengekomen. Als er minder dan twee aandeelhouder zijn, dan is een aandeelhouderscontract dus niet nodig. De aandeelhoudersovereenkomst wordt gebruikt om belangrijke afspraken die de aandeelhouders met elkaar maken vast te leggen. Belangrijke afspraken tussen vennoten worden in een aandeelhouderscontract opgenomen. Een aandeelhoudersovereenkomst wordt gebruikt als je belangrijke afspraken tussen aandeelhouders wilt vastleggen. Wat je hiermee bereikt is goede afspraken maken waardoor je achteraf conflicten en onduidelijkheden voorkomt.

 

Als je een aandeelhouderscontract gebruikt, dan doe je dat naast de statuten. In zowel de statuten als de aandeelhoudersovereenkomst maak je afspraken over hoe je met elkaar samenwerkt. Het voorname verschil zit hem in dat de statuten openbaar zijn en de aandeelhoudersovereenkomst niet. Als je niet wil dat bepaalde afspraken voor anderen inzichtelijk zijn, dan neem je deze dus op in een aandeelhouderscontract.

 

Een aandeelhoudersovereenkomst hoef je niet te gebruiken, statuten wel. Toch is het wel aan te raden. Want stel je dat een van jullie gaat scheiden, heeft de ex-partner dan recht op een deel van de vennootschap? Wat als een van de aandeelhouders wilt stoppen, maar niet zijn aandelen wil verkopen? Krijgt iedere vennoot gewoon salaris en dividend uitbetaald als hij om welke reden dan ook niet kan werken? Een goed aandeelhoudersovereenkomst voorkomt veel ellende zoals je kunt zien.

 

Wil je een aandeelhoudersovereenkomst laten opstellen? Neem dan contact op via de link!