Advies over het beëindigen van een overeenkomst

Bij het ondernemen ga je vaak contracten aan. Over het algemeen zijn er geen bijzonderheden en worden de afspraken netjes uitgevoerd.

 

Het wil nog wel eens gebeuren dat je na het aanvangen van een overeenkomst erachter komt dat je toch van de overeenkomst af wilt. Er zijn veel situaties te bedenken die zich voor kunnen doen waardoor je niet langer aan je verplichtingen kan of wil voldoen. Er zijn ook gevallen waarbij je niet meer zit te wachten op de prestatie van de ander of dat de wederpartij überhaupt zijn afspraken niet nakomt. Goed advies helpt je om dergelijke situaties goed en rap op te lossen.

 

Het is belangrijk om goed advies in te winnen over de mogelijkheden en kansen voordat je een contract echt gaat ontbinden. Dat kan namelijk veel tijd, geld en kopzorgen besparen. Het is immers zo dat verschillende situaties verschillende oplossingen vergen.

 

Je kunt namelijk niet ieder contract opzeggen en andere overeenkomsten kun je weer niet eenvoudig ontbinden. En als je een contract wilt vernietigen, dan zal je daar verschillende vereisten voor moeten aantonen. Het is belangrijk om te weten hoe je dat moet doen.

Wat zijn de gevolgen van het beëindigen van een overeenkomst?

Wat de gevolgen zijn, is van diverse factoren afhankelijk. Belangrijk voor de gevolgen, of in elk geval de weg naar het beëindigen van de overeenkomst, is op welke manier en op welke gronden je de overeenkomst wil gaan beëindigen. Om wat voor overeenkomst het gaat, is ook belangrijk.

 

Als je bijvoorbeeld een overeenkomst wil opzeggen, dan zijn de gevolgen afhankelijk van wat jullie hebben afgesproken. Soms is het zo dat een overeenkomst nog uitgezeten moet worden of dat het contract alleen tegen bepaalde voorwaarden opgezegd mag worden. Het kan zelfs zijn dat je de ander een vergoeding moet betalen voor enig nadeel dat hij heeft geleden.

 

Als je een overeenkomst beëindigd, dan kan het zelfs zo zijn dat er automatisch een nieuwe overeenkomst ontstaat. Dat klinkt misschien gek, maar dat valt wel mee. Voor zover dat kan, worden de partijen door het nieuwe contract veprlicht om alle uitgevoerde prestaties terug te draaien.

 

Er gelden nog meer gevolgen die bij specifieke manieren van contracten beëindigen horen. Het is dus van belang dat je deze gevolgen kent voor je een contract gaat beëindigen.

Een overeenkomst hoef je niet altijd te beëindigen

Het is niet zo dat je altijd een overeenkomst moet beëindigen om ervan af te kunnen. Soms hoef je helemaal niets te doen om van een overeenkomst af te komen. Hooguit zal je even moeten wachten.

 

Dat komt doordat er afwijkingen zijn in looptijd van overeenkomsten en door de aard van bepaalde contracten. Arbeidsovereenkomsten zijn daar een goed voorbeeld van. Arbeidsovereenkomsten worden vaak aangegaan voor een bepaalde tijd. Deze bepaalde tijdcontracten eindigen van rechtswege op een specifieke datum. Daarvoor hoef je verder niks aan te doen. Dat wordt beëindiging van rechtswege genoemd.