Waarom stel je een vof overeenkomst op

Bij een samenwerking is het altijd van belang om goede afspraken te maken en deze op papier te zetten. Als je een vennootschap onder firma gaat oprichten, of al hebt opgericht, dan is dat vanzelfsprekend ook zo. Het beste is om, voordat je echt begint, de afspraken al vast te leggen. Dat voorkomt veel problemen achteraf!

Wat gebeurt er als je wilt stoppen of als een van jullie wilt uittreden? Mogelijk voert een van jullie zijn taken niet goed uit. Denk ook bijvoorbeeld aan de verdeling van de opbrengst en de kosten.

Het maken van goede afspraken is erg belangrijk wanneer je gaat samenwerken in een vof. Goede afspraken maken is niet altijd even gemakkelijk. Je moet goed nadenken over of de afspraken wel realistisch en haalbaar zijn. Een jurist kan jullie helpen bij het maken van goede afspraken. 

Wanneer heb je een vennootschap onder firma contract nodig

Voor de oprichting van een vof is een vennootschap onder firma contract niet verplicht. Als je deugdelijke afspraken wil maken met je medevenoten, dan is een vof contract opstellen wel handig. Voor de schulden van de vennootschap ben je als vennoot hoofdelijk aansprakelijk. Dat houdt dus in dat jij gebonden bent aan de schulden die jouw medevennoten namens de het bedrijf maken. De schuld kan op jouw privévermogen verhaald worden als de vennootschap niet voldoende vermogen of andere middelen heeft. Om te zorgen dat je weet wat je van elkaar kunt verwachten en om de kans op een geschil achter af te voorkomen, is het erg belangrijk dat je deugdelijke afspraken met je medevennoten maakt.Het is belangrijk om deugdelijk afspraken te maken met alle vennoten om zo te zorgen dat je weet wat je van elkaar kunt verwachten en om de kans op discussies te verkleinen. 

Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle vennoten kunnen in principe de vof vertegenwoordigen. Het vertegenwoordigen van de vennootschap houdt in dat je namens het bedrijf contracten mag sluiten. Om het bedrijf en de andere vennoten te beschermen worden er vaak afspraken gemaakt over vertegenwoordiging. Ten minste twee handtekeningen of een tweede handtekening vanaf een bepaald bedrag zijn afspraken die vaak voor komen. Het is niet verplicht, maar deze afspraken kun je inschrijven bij de Kamer van Koophandel. 

De vof beëindigen

Zonder deugdelijke afspraken eindigt de vennootschap op het moment dat een van de vennoten stopt of komt te overlijden. Dat geldt ook als er minstens drie vennoten zijn. Je zal goede afspraken moeten maken als je wilt dat de vof blijft bestaan op het moment dat een van de vennoten wegvalt. Je kunt dan bijvoorbeeld afspreken dat als een van de vennoten wilt stoppen, dat de andere vennoten hem voor een deel van de waarde van de vof moet uitkopen. Het is belangrijk om dan ook te bepalen op welke wijze dat wordt gedaan en over welk deel van het vermogen dat wordt berekend.