Wat zijn algemene voorwaarden

Overeenkomsten sluit je vaak als ondernemer. contracten ga je vaak aan met andere ondernemers. Met leveranciers bijvoorbeeld. Maar je sluit ook overeenkomsten met degene aan wie je jouw producten of diensten verkoopt. In een overeenkomst maak je afspraken. Over bijvoorbeeld wat er geleverd wordt en wat daarvoor wordt betaald. Wanneer het product of dienst wordt geleverd is ook iets waar je afspraken over maakt.

 

Als je niet iedere keer dat je een contract aangaat over alles moet onderhandelen, dan kan je een standaard set voorwaarden gebruiken. Dit zijn afspraken die belangrijk en altijd hetzelfde zijn. Deze voorwaarden worden algemene voorwaarden genoemd. In de volksmond de kleine lettertjes.

 

Algemene voorwaarden zijn er in verschillende soorten. Niet alleen worden algemene voorwaarden gebruikt als er iets wordt verkocht, maar ook bij het geven van licentie, plegen van onderhoud en als er iets wordt ingekocht.

Waarom algemene voorwaarden gebruiken

Iedereen weet van te voren welke rechten en plichten iedereen heeft. De algemene voorwaarden regelen immers de rechten en plichten die jij en de afnemer over en weer naar elkaar hebben.

 

Algemene voorwaarden kunnen ook tijdbesparend werken. bovendien zorgen algemene voorwaarden voor tijdsbesparing. Je hoeft tenslotte niet over ieder habberkrats te onderhandelen. Je hebt deze voorwaarden tenslotte al bepaald.

 

Een van de belangrijkste aanleidingen om algemene voorwaarden te gebruiken, is dat af kan wijken van wet- en regelgeving en dat je verschillende risico’s kunt beperken. Tot op zekere hoogte kun je jouw aansprakelijkheid inperken of zelfs helemaal uitsluiten.

 

Als er onenigheid ontstaat wordt er vaak verwezen naar de algemene voorwaarden. Toch wordt deze vaak niet gelezen. Je moet er dus voor zorgen dat de algemene voorwaarden regelen hoe je met een conflict omgaat. 

Wanneer zijn algemene voorwaarden van toepassing

De algemene voorwaarden zijn niet zomaar van toepassing en het is ook niet altijd vanzelfsprekend dat jouw algemene voorwaarden geldig zijn. Om te beginnen moeten algemene voorwaarden ‘ter hand gesteld’ worden. Dat betekent dat je de klant voor of bij het aangaan van de overeenkomst de gelegenheid moet geven om de van de voorwaarden kennis te nemen. De algemene voorwaarden met de offerte meesturen is daar een voorbeeld van.

 

De algemene voorwaarden moeten aansluitend van toepassing op het contract worden verklaard. Dat kun je doen door de algemene voorwaarden van toepassing te verklaren in de offerte. Tot slot moet de andere partij op de een of andere manier akkoord gaan met de algemene voorwaarden. Dat kan door schriftelijk expliciet akkoord te geven. Met de voorwaarden kan ook mondeling akkoord worden gegaan. Het is zelden voldoende als iemand niet negatief reageert op de algemene voorwaarden.