Wat is een arbeidscontract

Een arbeidsovereenkomst regelt de onderlinge verhoudingen en voorwaarden tussen een werkgever en een werknemer. Niet iedere overeenkomst die aangeduid wordt als arbeidscontract is daadwerkelijk een arbeidsovereenkomst. Soms is een contract die anders wordt aangeduid juist weer wel een arbeidscontract.

 

Voordat er sprake is van een arbeidsovereenkomst moet er aan diverse eisen zijn voldaan. Je moet er dus zeker van zijn dat je wel weet wat die eisen zijn en wat ze inhouden. Mede hierom is het verstandig om een arbeidsovereenkomst op te laten stellen.

 

Wil je een arbeidsovereenkomst laten opstellen? Neem dan contact op via de link.

Moet je een arbeidsovereenkomst schriftelijk aangaan?

Een arbeidscontract kan, zoals bij diverse andere contracten, op diverse manieren worden aangegaan. Een arbeidscontract kan niet alleen schriftelijk maar ook mondeling of stilzwijgend worden aangegaan. Mondeling is alleen niet aan te raden. Je loopt behoorlijk risico bij een mondelinge overeenkomst. Bewijs maar eens dat de arbeidsovereenkomst niet voor onbepaalde tijd is aangegaan. Wat is er afgesproken en welke afspraken heb je al dan niet gemaakt? Ook moet je rekening houden dat sommige afspraken alleen geldig zijn als ze schriftelijk zijn afgesproken. Dat is bijvoorbeeld bij de proeftijd, tussentijdse opzegging en het concurrentiebeding.

Soorten arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Een andere benaming voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een tijdelijk contract. Je weet dat de overeenkomst tijdelijk is omdat je een einddatum hebt afgesproken.

 

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Vaak komt na een of meerdere tijdelijke contracten een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In veruit de meeste gevallen wordt er automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gegeven. Dat gebeurt nadat de werknemer drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd heeft gekregen of als de contracten meer dan drie jaar hebben gelopen. Dit wordt ook wel de ‘ketenregeling’ genoemd.

 

Arbeidsovereenkomst oproepkracht (min-max)
Als je medewerkers flexibel wil inzetten en tegelijkertijd garanties wil geven, dan is een min-maxcontract het meest geschikt. Met eeb min-maxcontract heb je een flexibel in te delen uren bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De werknemer heeft recht op in ieder geval de garantie-uren. De garantie-uren zijn de minimaal afgesproken uren. Als er meer werk is, dan kun je de medewerker tot een maximumaantal uren inzetten. Vandaar het min-maxcontract.

 

Oproepovereenkomst (nulurencontract)
Een nulurencontract is ook geschikt voor als je medewerkers flexibel wilt inzetten. Een nulurencontract zet je in op het moment dat je wel over personeel wilt beschikken, maar geen garanties kunt geven voor voldoende werk. Is er geen werk? Dan hoef je de medewerker ook niet in te zetten en meestal ook niet uit te betalen. Als er wel werk is, dan laat je de medewerker wel werken en betaal je voor de uren dat hij daadwerkelijk heeft gewerkt.

 

Projectovereenkomst
Bij een projectovereenkomst krijgt iemand een tijdelijke overeenkomst. Het contract wordt tenslotte aangegaan voor de duur van een bepaald project. De overeenkomst eindigt van rechtswege zodra het project is geëindigd.

Maak jouw eigen website met JouwWeb